Home Search Menu

Automotywacja - droga osiągania zawodowych i osobistych celów

szkolenie objęte promocją +wK

Automotywacja - obraz   Częstym problemem dotykającym nas wszystkich jest brak motywacji. Zaczynamy odkładać nasze obowiązki na później, aż ich zgromadzona ilość zaczyna nas przytłaczać. Powoduje to często niechęć do pracy i sprawia, że czujemy się coraz gorzej.
   To szkolenie zostało przygotowane tak aby w efektywny sposób podnieść poziom motywacji uczestników i pomóc im odzyskać radość z wykonywanej pracy. Omówione i zidentyfikowane zostaną cechy  charakteru, dzięki czemu zostanie zwiększona samoświadomość. Uczestnicy poznają swoje słabe i silne strony. Wykorzystane zostaną narzędzia pozwalające dokonać przeformułowań i przeramowań trapiących nas zagadnień. Stawiane wyzwania i ustalone obowiązki uzyskają nową, bardziej przychylną formę. 

 

DLA KOGO:

   dla osób pragnących zwiększyć własny poziom motywacji i chcących być bardziej systematycznym oraz konsekwentnym w realizowaniu zadań, aby szybciej wspinać się po szczeblach kariery.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Zwiększenie poziomu motywacji.
 • Zdobycie umiejętności określania swoich słabych i silnych stron.
 • Zapoznanie się z różnymi aspektami motywacji.
 • Zdobycie umiejętności poprawnego formułowania celów i zadań.
 • Zwiększenie samoświadomości związanej z emocjami.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 10-15 osób

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • analiza mocnych i słabych stron w aspekcie motywacyjnym,
 • omówienie zagadnień związanych z emocjami,
 • nauka formułowania celów i zadań,
 • radzenie sobie w sytuacjach monotonnych,
 • ćwiczenia/warsztaty.