Home Search Menu

Komunikacja wewnątrz zespołu - klucz do sukcesu projektu

szkolenie objęte promocją +wK

komunikacja wewnątrz zespołu

  W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku jest bardzo silna, istnieje coraz większa potrzeba inwestycji w umiejętności interpersonalne. Jednym z kluczowych elementów są wysokie zdolności komunikacyjne. Stanowią one podstawę efektywnej pracy zespołów, bądź współpracujących ze sobą komórek.
  Celem naszego szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom znaczenia komunikacji w zespole. Szkolenie pozwala zapoznać się technikami oraz narzędziami ułatwiającymi i rozwijającymi efektywne porozumiewanie się. Omówione i przećwiczone zostaną zasady aktywnego słuchania, dobrego komunikowania się oraz skutecznego zadawania pytań. Zaprezentowane zostaną różne rodzaje komunikacji (np. werbalna i niewerbalna), najistotniejsze sposoby wyrażania się oraz umiejętności przydatne w rozwiązywaniu konfliktów.

DLA KOGO:

  dla liderów i członków zespołów chcących efektywnie i sprawnie komunikować się w zespole oraz dla kierowników i managerów pragnących zwiększyć swoje umiejętności interpersonalne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zapoznanie się z zasadami efektywnej komunikacji,
 • poznanie technik aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań,
 • zwiększenie umiejętności konstruktywnego wyrażania swoich myśli,
 • zapoznanie się z sposobem prowadzenia konwersacji w sytuacji konfliktowej,
 • analiza najczęściej popełnianych błędów w komunikacji zespołowej.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 10-15 osób

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • omówienie zagadnienia aktywnego słuchania,
 • zasady poprawnego komunikowania się,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna – różnice,
 • komunikat pełny a niepełny,
 • przykłady niepoprawnego wyrażania się, które mogą utrudnić komunikację,
 • znaczenie intonacji głosu,
 • efektywne zadawanie pytań,
 • umiejętności komunikacyjne przydatne przy rozwiązywaniu konfliktów,
 • ćwiczenia/warsztaty.