Home Search Menu

Młody menadżer - sztuka zarządzania

szkolenie objęte promocją +wK

Młody menadżer - sztuka zarządzania   Świeżo nominowanym kierownikom potrzeba ugruntowania wiedzy jaką zdobyli pracując jako członkowie zespołów. Każdego młodego menadżera spotka w końcu zderzenie z rzeczywistością, gdzie oprócz zaszczytów z posiadania nowej funkcji, trzeba będzie się także rozliczyć z dodatkowych odpowiedzialności i obowiązków. Dobre przygotowanie to podstawa sukcesu każdego menadżera.
   Uczestnicy tego szkolenia poprzez udział w studium przypadków, pracę indywidualną i w grupach, znacznie usprawnią swój warsztat menadżera. Przedstawione im narzędzia i techniki, pozwolą rozwinąć takie kompetencje jak: budowanie zespołu, poprawna komunikacja z ludźmi w środowisku wielokulturowym, lepsze raportowanie do kierownictwa wyższego szczebla oraz świadomość swojej roli w organizacji. Atutem tego szkolenia jest wprowadzenie zagadnień inteligencji emocjonalnej i wystąpień publicznych, które to szczególnie na początku kariery mogą przyczynić się do sukcesu niejednego projektu.   

DLA KOGO:

   początkujący kierownicy projektów, liderzy zespołów, osoby nie posiadające dużego doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych jak i osoby przygotowujące się do roli kierowniczej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • umiejętność budowania wizerunku lidera,
 • zdobycie umiejętności definiowania procesów,
 • zdobycie umiejętności zarządzania budżetem,
 • poznanie narzędzi pomagających lepiej zarządzać czasem,
 • poznanie narzędzi wspierających zarządzanie zespołem,
 • świadomość obowiązków i przywileje towarzyszących objęciu funkcji kierowniczej,
 • świadomość różnic międzykulturowych sposobów radzenia sobie z nimi,
 • poznanie elementów inteligencji emocjonalnej,
 • poznanie elementów autoprezentacji.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 10-12 osób

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe (przygotowane przez wykładowcę),
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • wprowadzenie do zarządzania projektami,
 • kluczowe kompetencje i umiejętności kierownika,
 • różne style zarządzania – kiedy który wybrać,
 • identyfikacja zespołu (słabe i mocne strony),
 • motywacja zespołu – jak ją zwiększyć, jak ją zmierzyć,
 • wystąpienia publiczne – jak przemawiać i prezentować wyniki,
 • planowanie działań i zasobów,
 • zarządzanie czasem i zakresem,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem,
 • ćwiczenia/warsztaty.