Home Search Menu

Praca zespołowa - budowanie skutecznego zespołu

szkolenie objęte promocją +wK

praca zespołowa

   Ludzie pracujący razem nad wspólnym celem bardzo często osiągają więcej niż te same osoby pracujące indywidualnie. Efektywna praca zespołowa pojawia się, gdy członkowie grupy znają swoje role, rozumieją swoje zadania i skutecznie się między sobą komunikują.
   Celem naszego szkolenia jest praktyczna nauka niezbędnych umiejętności potrzebnych do pracy w zespole. W trakcie jego trwania uczestnicy zapoznają się z technikami i narzędziami ułatwiającymi współpracę i poznają korzyści wynikające z pracy zespołowej. Omówione i przećwiczone zostaną zasady: jasnego konstruowania wspólnych celów, budowania zespołu, zarządzania konfliktem oraz odpowiedniej komunikacji w zespole. 

DLA KOGO:

   Dla liderów i członków zespołów oraz wszystkich, którzy chcieliby usprawnić swoje umiejętności związane z pracą w zespole.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie norm i zasad współpracy,
 • zdobycie umiejętności skutecznego przekazywania informacji,
 • zdobycie umiejętności efektywnego planowania i wykonywania zadań,
 • umiejętne reagowanie na zmiany,
 • poznanie zasad planowania zdań poprzez wyznaczanie celów,
 • umiejętne porozumiewanie się w grupie.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 10-15 osób

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • normy i zasady współpracy,
 • dynamika zespołu (fazy rozwoju zespołu),
 • praca zespołowa w środowisku projektowym,
 • komunikacja w zespole,
 • emocje a praca w zespole,
 • adaptacja grupy w czasie zmiany,
 • ćwiczenia/warsztaty.