Home Search Menu

Project Management - Intensywne przygotowanie do certyfikacji IPMA - D

Kompetencje IPMA

  Młodzi pracownicy potrzebują sprawdzić swoje kompetencje, aby lepiej i pewniej poruszać się w organizacji. Warto wtedy przystąpić do certyfikacji IPMA na poziomie D. Osoby biorące udział w tym szkoleniu i egzaminie zyskują dodatkowy bodziec motywujący ich do rozwoju i mają o wiele większą skuteczność w działaniu.
  W ramach tego szkolenia wprowadzimy w najlepsze praktyki propagowane przez IPMA, między innymi takie jak: poprawne definiowanie projektu, analiza otoczenia biznesowego, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, planowanie działań, analiza rentowności projektów. Szkolenie to nie tylko pomoże przygotować się do egzaminu, ale również w dużym stopniu uporządkuje i usystematyzuje zdobytą już wiedzę, co może stanowić klucz do sukcesu młodego menadżera.

DLA KOGO:

   kierownicy projektów lub osoby zainteresowane poznaniem technik zarządzania projektami i przygotowujące się do certyfikacji IPMA na poziomie D (Certified Project Management Associate).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • kompleksowe przygotowanie się do certyfikacji IPMA,
 • umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej,
 • poznanie narzędzi planistycznych,
 • poznanie metod zarządzania ryzykiem,
 • poznanie narzędzi analizowania ryzyka,
 • poznanie metody Earned Value,
 • identyfikowanie ról organizacyjnych i projektowych,
 • zapoznanie się z aspektami finansowania projektów,
 • zapoznanie się z metodami szacowania opłacalności projektów.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 6-12 osób

CZAS TRWANIA:

 • 12 dni po 8 godzin
 • 10 dni po 8 godzin
 • lub 8 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe (przygotowane przez wykładowcę)
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim
 • catering
 • wsparcie po szkoleniu

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • wprowadzenie do zarządzania projektami,
 • przedstawienie systemu certyfikacji menadżerów projektów na bazie wytycznych IPMA,
 • model dojrzałości procesu zarządzania,
 • wprowadzenie do zarządzania projektami (klasyfikacja, definicje oraz kryteria sukcesu),
 • przygotowanie i inicjowanie projektów,
 • planowanie projektu,
 • zarządzanie jakością w projektach,
 • przygotowanie bazowego planu i budżetu projektu,
 • mierzenie postępów metodą Earned Value
 • monitorowanie i ocena projektu,
 • praca zespołowa,
 • zamknięcie projektu, finalizowanie, podsumowanie, kompletowanie dokumentacji,
 • egzamin próbny,
 • ćwiczenia/case-study.