Home Search Menu

Zarządzanie projektami - droga do sukcesu

szkolenie objęte promocją +wK

Sukces w zarządzaniu projektami - foto   Kiedy pracuje się w komercyjnych projektach to często ciągły pośpiech, gaszenie pożarów i zbliżające się terminy sprawiają, że brakuje czasu na doszkalanie się i poszerzanie horyzontów myślowych. Zdobywanie doświadczenia w walce to jedno ale dobrze uporządkowana wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie pracy stanowi największą wartość firmy.
   W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe obszary z zarządzania projektami, które uczestnicy przećwiczą podczas analizy studium przypadku. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę jak poprawnie zdefiniować projekt, określać i zarządzać zakresem, celem i czasem projektu, jak identyfikować i zarządzać ryzykiem w projekcie, jak również umiejętność posługiwania się narzędziami efektywnego planowania działań i zasobów w projekcie wzbogacone o doświadczenia i wiedzę ekspercką przekazaną przez doświadczonego trenera.

DLA KOGO:

   kierownicy projektów posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w projektach, osoby chcące uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę poprzez wymianę doświadczeń i poznanie nowych technik i narzędzi zwiększając tym samym szanse na sukces swojego projektu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • umiejętność definiowania zakresu projektu,
 • zdobycie umiejętności zarządzania czasem,
 • zdobycie umiejętności zarządzania budżetem,
 • poznanie narzędzi analizowania ryzyka,
 • poznanie narzędzi planistycznych,
 • identyfikowanie ról projektowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 10-12 osób

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe (przygotowane przez wykładowcę),
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • wprowadzenie do zarządzania projektami,
 • case-study przedstawienie założeń,
 • przygotowanie i inicjowanie projektu,
 • role w projekcie,
 • planowanie działań i zasobów,
 • ryzyko w projekcie,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • zarządzanie zmianą,
 • zamykanie projektu,
 • ćwiczenia/warsztaty.