Home Search Menu

Agile - prosta droga od tradycyjnego podejścia do metod zwinnych

Agile - prosta droga od tradycyjnego podejścia do metod zwinnych obraz

Zmiana procesu w jakim się pracuje zawsze wiąże się z zachwianiem stabilności, ponieważ utarte już ścieżki trzeba poznawać na nowo. Przyzwyczajenia i rozwiązania, które często skutkowały przez lata nie nadają się do podejścia wykorzystującego zwinne metody wytwarzania oprogramowania. Pojawia się wiele konfliktów i nieporozumień.

W ramach tego szkolenia skupiamy się na tym aby w jak najprostszy i zarazem skuteczny sposób przygotować kierowników i liderów pracujących w tradycyjnym podejściu do zasad i wytycznych postulowanych w manifeście zwinnego oprogramowania. Podczas szkolenia uczestnicy na nowo odkryją swoje role, zrozumieją postulaty Agile Manifesto, przez co będą jeszcze skuteczniej wspierać zespoły wytwórcze podczas ich codziennej pracy. Nasi trenerzy to osoby posiadający doświadczenie zdobyte podczas pracy w obu podejściach (tradycyjnym i Agile) dlatego też wskazówki i rady przez nich przekazywane skutecznie trafiają do uczestników szkolenia.

DLA KOGO:

   Kierownicy projektów i liderzy zespołów znający tradycyjne podejście do zarządzania projektami, a chcący skutecznie wdrożyć Agile w swojej firmie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Zdobycie wiedzy na temat kluczowych elementów metod zwinnych.
 • Nauczenie się prawidłowej interpretacji Agile Manifesto.
 • Poznanie sposobów użycia metod i narzędzi znanych z tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami w środowisku Agile.
 • Umiejętność identyfikacji swojej roli w środowisku Agile.
 • Poznanie zagrożeń związanych z przyzwyczajeniami z tradycyjnego podejścia, a mogących znacznie wpłynąć na wydajność i jakość pracy zespołów pracujących w metodach zwinnych.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania potencjału drzemiącego w samoorganizujących się i wielofunkcyjnych zespołach.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 8-12 osób

CZAS TRWANIA (sugerowany):

 • 1 dzień (8 godzin)

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Wprowadzenie do Agile – analiza postulatów Agile Manifesto.
 • Wprowadzenie do metody SCRUM z perspektywy kierownika projektu i lidera zespołu.
 • Umiejscowienie zwinnego procesu wytwórczego w zarządzaniu projektami.
 • Nowe sposoby na użycie starych narzędzi i technik.
 • Nowe narzędzia zwiększające warsztat kierownika projektu i lidera.
 • Mierzenie postępu prac w projekcie prowadzonym zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto.
 • Budowanie samoorganizujących się i wielofunkcyjnych zespołów.