Home Search Menu

Praca w środowisku Agile na przykładzie metody SCRUM

Wystąpienia publiczne obraz

Kiedy zaczyna się przygodę ze zwinnym podejściem to pojawia się wiele niedomówień i własnych interpretacji. W ramach tego szkolenia, został przygotowany specjalnie dobrany zakres tematyczny, którego trafność potwierdzają ludzie pracujący w różnych rolach (programista, tester, Scrum Master), w zespołach wytwarzających oprogramowanie.

Podczas dwóch dni szkolenia, wraz z uczestnikami dokonamy poprawnej interpretacji manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania (Agile Manfiesto for Software Development), omówimy szczegółowo zasady pracy zgodnie z wytycznymi metody SCRUM, a poprzez udział uczestników w specjalnie przygotowanym case-study, pomożemy nie tylko zdobyć wiedzę na temat metody SCRUM ale również kompetencję i umiejętności budowania wielofunkcyjnego i samoorganizującego się zespołu.

DLA KOGO:

   Pracownicy branży IT, przygotowujący się do pracy w metodykach zwinnych (Agile), osoby pracuje w metodyce SCRUM, chcące uporządkować swoją wiedzę na ten temat.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Poznanie genealogii i korzyści płynących z pracy w środowisku Agile.
 • Zdobycie wiedzę na temat przesłanek płynących ze manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania.
 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce zasad metody SCRUM.
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji potrzeb klienta i innych członków zespołu.
 • Umiejętność pracy w samoorganizującym się i wielofunkcyjnym zespole.
 • Umiejętność przygotowania „definicji pracy wykonanej”.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 10-15 osób

CZAS TRWANIA (sugerowany):

 • 2 dni po 8 godzin

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Wprowadzenie do zwinnego wytwarzania oprogramowania.
 • Interpretacja manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania (Agile Manifesto for Software Development).
 • Różnice pomiędzy podejściem zwinnym a tradycyjnym.
 • SCRUM jako zwinna metoda wytwarzania oprogramowania.
 • Role występujące w metodzie SCRUM: struktura zespołu, komunikacja.
 • Kluczowe elementy metody SCRUM: planowanie pracy, raportowanie postępu prac.
 • Definicja pracy wykonanej (Definition of Done) – znaczenie dla zespołu i klienta.
 • Koordynacja procesu wytwórczego – wielofunkcyjne i samoorganizujący się zespół.
 • Case-Study/Ćwiczenia/Warsztat.