Home Search Menu

Project Management - Intensywne przygotowanie do certyfikacji IPMA - C

Kompetencje IPMA

  Często wiele trudności przysparza ocena kompetencji kierowników projektów. Warto wtedy skorzystać ze sprawdzonych standardów i rozwiązań takich jak certyfikacja IPMA, która daje podwójną korzyść dla firmy. Osoby biorące udział w szkoleniu i egzaminie zyskują dodatkowy bodziec motywujący ich do rozwoju. Zaś organizacja, w której pracują, może pochwalić się pracownikami posiadającymi certyfikat rozpoznawalny na międzynarodowej arenie.
  W ramach tego szkolenia przedstawione zostaną najlepsze praktyki propagowane przez IPMA, między innymi takie jak: poprawne definiowanie projektu, analiza otoczenia biznesowego, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, planowanie działań, analiza rentowności projektów. To szkolenie nie tylko pomoże przygotować się do egzaminu, ale w dużym stopniu uporządkuje i usystematyzuje wiedzę zdobytą już wcześniej w trakcie pracy zawodowej. 

 

DLA KOGO:

   doświadczeni kierownicy projektów (min. 36 miesięcy pracy w projektach, w funkcji kierowniczej) przygotowujący się do certyfikacji IPMA na poziomie C (Certified Project Manager).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • kompleksowe przygotowanie się do certyfikacji IPMA C,
 • praktyczna umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej,
 • poznanie narzędzi planistycznych i zastosowanie ich w praktyce,
 • zdobycie umiejętności zarządzania ryzykiem,
 • poznanie narzędzi analizowania ryzyka,
 • poznanie metody Earned Value,
 • identyfikowanie ról organizacyjnych i projektowych,
 • zdobycie kompetencji niezbędnych podczas zarządzani projektami i sprawdzenie ich praktyce,
 • zapoznanie się z aspektami finansowania projektów,
 • zdobycie umiejętności szacowania opłacalności projektów,
 • praktyczne przygotowanie do 3 dniowego egzaminu (test, warsztat, ocena).

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 6-12 osób

CZAS TRWANIA:

 • 12 dni po 8 godzin ( wtym 1 dzień warsztatów symulujących egzamin)
 • 10 dni po 8 godzin (w tym 1 dzień warsztatów symulujących egzamin)
 • 9 dni po 8 godzin   (w tym 1 dzień warsztatów symulujących egzamin)

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe (przygotowane przez wykładowcę)
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim
 • catering
 • wsparcie po szkoleniu

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • prelekcja na temat zarządzania projektami,
 • przedstawienie systemu certyfikacji menadżerów projektów na bazie wytycznych IPMA,
 • omówienie modelu dojrzałości procesu zarządzania,
 • omówienie czynników sukcesu projektu,
 • mapa zarządzania projektami,
 • wprowadzenie do zarządzania projektami (klasyfikacja, definicje oraz kryteria sukcesu),
 • przygotowanie i inicjowanie projektów,
 • planowanie projektu,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie jakością w projektach,
 • przygotowanie planu bazowego projektu,
 • przygotowanie budżetu bazowego projektu,
 • mierzenie postępów metodą Earned Value,
 • metoda analizy trendu kamieni milowych,
 • monitorowanie i ocena projektu,
 • praca zespołowa,
 • aspekty finansowe projektu,
 • zamknięcie projektu, finalizowanie, podsumowanie, kompletowanie dokumentacji,
 • egzamin próbny,
 • ćwiczenia/case-study,
 • warsztat.