Home Search Menu

Wsparcie dla zespołu pracującego zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto

Wsparcie dla zespołu pracującego zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto

Kiedy firma postanawia, że będzie pracowała w Agile’u to zazwyczaj zaczyna od masowego przeszkolenia pracowników szeregowych z jednej z zwinnych metod (np. SCRUM). Okazuje się, że nowe procesy powodują duże problemy dla pracowników działów HR, księgowości lub wsparcia IT, ponieważ nikt nie przygotował ich do pracy z „sprintami”, „samoorganizującymi się zespołami”, czy też nowymi formami kontraktowania. Popełnianych jest mnóstwo błędów, a pracownicy szeregowi stają się zdemotywowani i założenia co do „cudownie działającego Agile’a” się nie sprawdzają.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szkolenia przygotowujące do pracy w środowisku Agile, opracowaliśmy unikatowy program przeznaczony dla pracowników działów wspierających. W ciągu dwóch dni szkolenia przedstawimy Państwu typowe błędy popełnianie podczas współpracy z pracownikami szeregowymi, wyjaśnimy umiejscowienie Państwa ról w organizacji Agile’owej, a dzięki specjalnie przygotowanemu case-study poczują Państwo na własnej skórze trudności na jakie natrafiają Wasi pracownicy.

DLA KOGO:

   Działy HR, księgowości, kierownicy liniowi i inni pracownicy firm nie będący bezpośrednio zaangażowani w pracę nad wytwarzanym produktem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Poznanie korzyści płynących z pracy w środowisku Agile.
 • Umiejętne zidentyfikowanie swojej roli w organizacji Agile’owej.
 • Umiejętność radzenia sobie z typowymi problemami powstającymi w trakcie współpracy z zespołami wytwórczymi.
 • Umiejętność lepszego budowania relacji z pracownikami szeregowymi pracującymi w metodach zwinnych.
 • Umiejętność lepszego oceniania i ewaluacji pracowników szeregowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

 • 8-12 osób

CZAS TRWANIA (sugerowany):

 • 2 dni (16 godzin)

W PAKIECIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty w języku polskim i angielskim,
 • catering,
 • wsparcie po szkoleniu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Wprowadzenie do zwinnego wytwarzania oprogramowania – zbudowanie wspólnego słownika.
 • Cechy samoorganizujących się i wielofunkcyjnych zespołów – typowe sylwetki członków zespołu wytwórczego.
 • Identyfikacja kluczowych elementów postulatu Agile Manifesto w odniesieniu do zespołów wytwórczych.
 • Identyfikacja ról działów wspierających w organizacji Agile’owej.
 • Umiejscowienie zwinnych metod w klasycznym zarządzaniu projektami – proces w procesie.
 • Case-study połączone z interaktywnym ćwiczeniem – zamiana ról.
 • Najczęstsze błędy popełnianie przez działy wspierające.