Home Search Menu

menadżer

Polski

Zarządzanie projektami - droga do sukcesu

szkolenie objęte promocją +wK

Sukces  w zarządzaniu projektami - foto   Kiedy pracuje się w komercyjnych projektach to często ciągły pośpiech, gaszenie pożarów i zbliżające się terminy sprawiają, że brakuje czasu na doszkalanie się i poszerzanie horyzontów myślowych. Zdobywanie doświadczenia w walce to jedno ale dobrze uporządkowana wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie pracy stanowi największą wartość firmy.
   W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe obszary z zarządzania projektami, które uczestnicy przećwiczą podczas analizy studium przypadku. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę jak poprawnie zdefiniować projekt, określać i zarządzać zakresem, celem i czasem projektu, jak identyfikować i zarządzać ryzykiem w projekcie, jak również umiejętność posługiwania się narzędziami efektywnego planowania działań i zasobów w projekcie wzbogacone o doświadczenia i wiedzę ekspercką przekazaną przez doświadczonego trenera.

Młody menadżer - sztuka zarządzania

szkolenie objęte promocją +wK

Młody menadżer - sztuka zarządzania   Świeżo nominowanym kierownikom potrzeba ugruntowania wiedzy jaką zdobyli pracując jako członkowie zespołów. Każdego młodego menadżera spotka w końcu zderzenie z rzeczywistością, gdzie oprócz zaszczytów z posiadania nowej funkcji, trzeba będzie się także rozliczyć z dodatkowych odpowiedzialności i obowiązków. Dobre przygotowanie to podstawa sukcesu każdego menadżera.
   Uczestnicy tego szkolenia poprzez udział w studium przypadków, pracę indywidualną i w grupach, znacznie usprawnią swój warsztat menadżera. Przedstawione im narzędzia i techniki, pozwolą rozwinąć takie kompetencje jak: budowanie zespołu, poprawna komunikacja z ludźmi w środowisku wielokulturowym, lepsze raportowanie do kierownictwa wyższego szczebla oraz świadomość swojej roli w organizacji. Atutem tego szkolenia jest wprowadzenie zagadnień inteligencji emocjonalnej i wystąpień publicznych, które to szczególnie na początku kariery mogą przyczynić się do sukcesu niejednego projektu.   

Subskrybuj RSS - menadżer